• XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS POETYCKI „NAMUZOWYWANIE”

    • W związku z XI międzynarodową edycją a XV powiatową trwającego od 2006 roku konkursu poetyckiego „Namuzowywanie” zapraszamy wszystkich Poetów do wzięcia w nim udziału.

     Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów, popularyzowanie poezji, promowanie utalentowanej młodzieży oraz rozwijanie współpracy i przyjaźni między młodzieżą polską i polonijną. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i Stowarzyszenia „Horyzont”.

                 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wierszy wpisanych na KARTY ZGŁOSZENIA w formie elektronicznej pod adres mailowy LO liceum@lowegorzewo.pl do 30 października 2022 r. Bardzo prosimy nauczycieli o ewentualną pomoc swoim podopiecznym w dopełnieniu tej procedury.

              Wyróżnione wiersze zostaną odczytane w czasie wieczoru poetyckiego, a ich autorzy nagrodzeni. Wieczór poetycki odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w przeddzień Wigilii Polonijnej organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie.

     Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Zdobywcy pierwszych miejsc oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.

     Regulamin konkursu oraz wzór KARTY ZGŁOSZENIA dostępne są poniżej  oraz na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie www.wpkw.ehost.pl

      

      

     DOKUMENTY DO POBRANIA:

     karta_zgloszenia-_zal._2.docx

     Wzor_zgody_na_przetwarzanie_danych_uczestnika_nieletniego-zal._3.docx

     Regulamin_konkursu_Namuzowywanie_z_klauzula_informacyjna-_zal._1.docx

     Wzor_zgody_na_przetwarzanie_danych_uczestnika_pelnoletniego-zal._4.docx

     Zal8_Oswiadczenie_RODO_SWP.docx

     Zal9_Oswiadczenie_RODO_KPRM.docx

     Plakat_namuzowywanie.docx

      

     Prezes Koła SWP                                                     Dyrektor ZSO w Węgorzewie
     Wiesław Pietrzak                                                     mgr Waldemar Czapski

      

      

     Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu
     Polonia i Polacy za Granic
     ą 2022