• Informacje ogólne

    • Witamy na stronie poświęconej rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok szkolny 2021/2022.

     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 4-letniego liceum na rok szkolny 2021/2022

     Tabela informacyjna o stanie naboru na rok szkolny 2021/2022 do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

     STAN W DNIU 05 marca 2021 R.

     Typ szkoły Forma
     i cykl kształcenia
     Kierunki Oddziały Język obcy Uwagi
     LO Dzienne - cztery lata politechniczny 3 oddziały j.angielski
     j.niemiecki
     j.rosyjski
     Dwa języki do wyboru w tym język angielski jako kontynuacja szkoły podstawowej.

     Poszczególne kierunki różnią się przedmiotami uzupełniającymi, dodatkowymi i rozwijającymi..
     akademicki
     medyczny
     dziennikarski
     policyjno-prawny
     wojskowy
     biznesowy

      

     Liceum Ogólnokształcące w Wegorzewie istnieje już 68 lat. Nosi imię Generała Mariusza Zaruskiego - żeglarza, taternika, żołnierza, kapitana legendarnego żaglowca szkoleniowego „Zawisza Czarny”.               

     Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, kompetentni,i  zaangażowani  nauczyciele,  dzięki  czemu  nasi uczniowie                osiągają wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach  i  zawodach sportowych,  są  świetnie przygotowani  do  egzaminów  maturalnych  oraz  do kontynuowania  nauki  we  wszystkich  typach  szkół.

     Średnio  70%  absolwentów  kontynuuje  naukę  na studiach wyższych. Wykształciliśmy   około   5600   absolwentów - kreatywnych, rzetelnych ludzi, którzy odnaleźli swoje miejsce w społeczeństwie jako pracownicy naukowi, wynalazcy, nauczyciele, lekarze, projektanci, pisarze, poeci, malarze, aktorzy, muzycy, wojskowi zajmujący wysokie stanowiska w strukturach Wojska Polskiego i NATO, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej, strażacy, dziennikarze,   politycy, przedstawiciele wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, sportowcy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, bankierzy, dyplomaci, informatycy, urzędnicy wszystkich szczebli administracji samorządowej i państwowej.

     Jeśli widzisz się w którejś z tych ról, albo masz może zupełnie inny pomysł na życie, ale niezbędna ci do tego dobrze zdana matura – wejdź na pokład LO w Węgorzewie!

      

     Wiodącym językiem obcym nauczanym w klasach I-IV w LO w Węgorzewie jest język angielski na poziomie kontynuacji z poprzednich etapów kształcenia (po 3 godz. tygodniowo przez 4 lata ).

     Uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim).

      

     Drugi język obcy jako kontynuacja będzie nauczany w wymiarze 2 godz. tygodniowo przez cztery lata.

      

     W szkole działają tworzone przez uczniów kluby tematyczne. Obowiązkowa jest przynależność do co najmniej jednego spośród nich.

      

     W podaniu o przyjęcie do klasy I należy zaznaczyć preferowany kierunek klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczamy również drugi język obcy nauczany w szkole podstawowej.

      

     Przykładowe kluby: ekologiczny, biznesowy, dziennikarski, strzelecki, szachowy, e-sportowy, filmowy, turystyczny, wojskowy, policyjny, sportowy, klub programisty.

      

     Grupa uczniów o podobnych zainteresowaniach, po znalezieniu opiekuna wśród nauczycieli może założyć własny klub.

      

     SZCZEGÓLY WKRÓTCE

     Wszystkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w naszych serwisach prosimy przesyłać na

     adres e-mail: liceum@lowegorzewo.pl

     lub zadać je osobiście w naszym Centrum Informacji Rekrutacyjnej mieszczącym się w sekretariacie szkoły

     (tel. 0874272367).

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. Prusa 10
   • sekretariat@lowegorzewo.pl
   • (+48) 87-427-23-67
   • ul. Bolesława Prusa 10
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2397
 • Librus Synergia