• Ogłoszenie o rekrutacji na rok 2024-2025

    • Witamy na stronie poświęconej rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie na rok szkolny 2024/2025.

     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 4-letniego liceum na rok szkolny 2024/2025

     Tabela informacyjna o stanie naboru na rok szkolny 2024/2025 do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

     STAN W DNIU 27 lutego 2024 r.

     Typ Internat Profil/przedmioty rozszerzone Język obcy Liczba miejsc
     na rok szkolny 2024/2025
     Liceum ogólnokształcące tak

     sportowo-mundurowy rozszerzenia: geografia, WOS: dyscyplina sportu: strzelectwo sportowe.

     angielski, niemiecki lub rosyjski

     Planowane jest utworzenie

     dwóch oddziałów.

     dziennikarsko-akademicki rozszerzenia: język  polski, historia, WOS angielski, niemiecki lub rosyjski
     biznesowy - rozszerzenia: matematyka, język angielski
     politechniczny - rozszerzenia: matematyka, fizyka
     angielski, niemiecki lub rosyjski
     medyczny - rozszerzenia: biologia, chemia; angielski, niemiecki lub rosyjski

      

      

     W szkole działają tworzone przez uczniów kluby tematyczne. Obowiązkowa jest przynależność do co najmniej jednego spośród nich.

      

      

     W podaniu o przyjęcie do klasy I należy zaznaczyć preferowany profil klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczamy również drugi język obcy nauczany w szkole podstawowej.

      

     Przykładowe kluby: ekologiczny, biznesowy, dziennikarski, strzelecki, szachowy, e-sportowy, filmowy, turystyczny, wojskowy, policyjny, sportowy, klub programisty.

      

     Grupa uczniów o podobnych zainteresowaniach, po znalezieniu opiekuna wśród nauczycieli może założyć własny klub.

      


     Wszystkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w naszych serwisach prosimy przesyłać na

     adres e-mail: dyrektor@lowegorzewo.pl

     lub zadać je osobiście w naszym Centrum Informacji Rekrutacyjnej mieszczącym się w sekretariacie szkoły

     (tel. 0874272367)