• Troszkę historii z życia naszej szkoły. Powstanie strzelnicy pneumatycznej Spartakus oraz Klubu Strzeleckiego.
   • Troszkę historii z życia naszej szkoły. Powstanie strzelnicy pneumatycznej Spartakus oraz Klubu Strzeleckiego.

   • 20.05.2022 08:43
   • Historia powstania strzelnicy "Spartakus" i Klubu Strzeleckiego.
   •      

                          

                   

                 

       

            Na naszej stronie szkoły w zakładce: Uczniowie i rodzice jest bardzo ciekawa zakładka:

    Koła zainteresowań i kluby. Znajdują się tam dwie zakładki Klub strzelecki oraz Klasy mundurowe.

    Możemy tutaj dowiedzieć sie wielu ciekawych historii z życia  naszej szkoły. Zaczniemy od  krótkiej historii powstania strzelnicy i klubu strzeleckiego. Serdecznie zapraszam do lektury!

     Strzelnica pneumatyczna „Spartakus” istnieje od roku szkolnego 2016/2017, a dokładnie od października 2016 roku. Powstała w ramach dwóch ofert zadania publicznego  zrealizowanego przez UKS „Spartakus” współfinansowane przez Powiat Węgorzewski i Gminę Węgorzewo:

    1.„Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
     alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży pt. „Sport – alternatywą dla używek
    i dopalaczy” w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016.

    2. „Organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych” pt. „Sport – alternatywą dla używek i dopalaczy”
    w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016.

              Inicjatorami powstania strzelnicy byli dyrektor szkoły p. Waldemar  Czapski oraz  p. Paweł Kraśniewski – prezes UKS „Spartakus” działającego przy LO w Węgorzewie, nauczyciel edukacji wojskowej, wychowania fizycznego w szkole od roku szkolnego 2015/2016.  Ten ostatni przy pomocy uczniów klas o profilu wojskowym oraz naszych konserwatorów w szczególności p. Roberta Wolskiego fizyczne razem uprzątnęli i wyremontowali pomieszczenie piwniczne znajdujące się za siłownią (obecna sala nr 4). Od tej chwili swoje istnienie rozpoczął Klub Strzelecki i rozpoczęły się zajęcia strzeleckie pod okiem prowadzącego p. Pawła Kraśniewskiego.  Zajęcia  odbywały się co tydzień po 2 godziny lekcyjne. Cieszyły się, no i nadal cieszą się ogromną popularnością, była to i jest inna, alternatywna forma aktywności, spędzania czasu wolnego przez uczniów naszej szkoły.

             Na początku zajęcia prowadzone były społecznie. Dopiero w kolejnych latach odbywały się to w ramach zajęć pozalekcyjnych – zajęć sportowych na strzelnicy pneumatycznej „Spartakus” w ramach programu profilaktycznego „Alternatywą jest sport” dokładnie od dnia 19 września 2017r. do dnia 12 października 2017r., a później 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej w okresie od stycznia 2018r. do  grudnia 2019r. w  ramach Ogólnopolskiego Programu  SKS dla nauczycieli wychowania fizycznego. No i od tamtego momentu do dnia dzisiejszego są  to planowane zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych, klubów istniejących w naszej szkole. W prowadzanie zajęć strzeleckich od roku szkolnego 2019/2020 włączył się p. Piotr Wysocki – nauczyciel  edukacji policyjnej.

             W tym samym roku szkolnym rozpoczęła się organizacja  I Szkolnej Ligi Strzeleckiej  2016/2017 z Broni Pneumatycznej o Puchar im. gen. Mariusza Zaruskiego w terminie: luty - kwiecień 2017 r. Inicjatorem ligi był również p. Paweł Kraśniewski, ale dokładnie  o tym i o zawodach strzeleckich zorganizowanych na otwarcie strzelnicy, no i  oczywiście o uroczystym jej otwarciu dowiemy się w kolejnych artykułach. Serdecznie zapraszam  jeszcze raz do lektury. Jest to bardzo ciekawy wycinek historii naszej szkoły.

                                                                                                             Paweł Kraśniewski.

   • Wróć do listy artykułów