• OŚWIADCZENIE

     • Szanowni Państwo!

         W związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie pełnowymiarowego boiska sportowego, aranżacji terenu wokół szkoły oraz wymianie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, pragnę poinformować o konieczności przeprowadzenia wycinki niektórych drzew rosnących na linii ogrodzenia od strony ulicy 11 Listopada.

          Z przykrością zawiadamiamy, że ta interwencja jest nieunikniona, aby umożliwić realizację tej znaczącej dla społeczności szkolnej inwestycji. Pragnę podkreślić, że zostały podjęte wszelkie starania, aby rozważyć alternatywne rozwiązania, lecz po dokładnej analizie wszystkich opcji, wycinka okazała się koniecznością. Chociaż wymóg usunięcia drzew jest dla nas trudny do przyjęcia, to jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wcześniej zatwierdzonych planów inwestycyjnych, które przewidują realizację tego projektu. 

          Ekologia i zrównoważony rozwój stanowią ważny element edukacyjny naszej szkoły. Jesteśmy placówką, która nie tylko propaguje świadomość ekologiczną wśród swoich uczniów, ale również aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska. Dowodem naszego zaangażowania jest funkcjonowanie w szkole klubu ekologicznego, który jest platformą do wyrażania i realizowania przez uczniów swoich proekologicznych pasji i inicjatyw. Nasze działania kładą nacisk na praktyczne uczenie się o znaczeniu i wpływie człowieka na środowisko naturalne, co jest wyrazem naszego głębokiego przekonania o konieczności dbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń. 

           W duchu naszego zaangażowania w ochronę środowiska współpracujemy z Leśnictwem Klimki.W ramach tej współpracy otrzymamy 200 sadzonek drzew, które posadzimy, zgodnie z obowiązującymi standardami, na terenie szkoły oraz w jej okolicy. To działanie ma na celu nie tylko rekompensatę za utracone drzewa, ale również dalsze wzbogacanie naszego środowiska naturalnego.

          Rozumiemy wagę tych działań i ich wpływ na nasze otoczenie. Ze swojej strony zapewniamy, że wszystkie prace będą prowadzone z największą starannością i z poszanowaniem przyrody, co jest zgodne z naszymi wartościami ekologicznymi. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom, nasza szkoła zyska nowe, bezpieczne i estetycznie urządzone przestrzenie, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom uczniów.

       

      Z poważaniem

      Magdalena Fido

      Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie